اعضای انجمن اولیاء و مربیان

جناب آقای زهتابچی

ولی دانش آموز پارسا زهتابچی - پایه هفتم

سرکارخانم بهرامی

ولی دانش آموز آرش حیاتی - پایه هفتم

سرکارخانم فرناد

ولی دانش آموز بردیا اهرابی - پایه هفتم

جناب آقای الطافی

ولی دانش آموز محمدمهدی الطافی

جناب آقای مسعود یوسفیان

برادر دانش آموز فرهود یوسفیان - پایه هشتم

سرکارخانم لاری

ولی دانش آموز سروش فتاحی - پایه هشتم

جناب آقای تاجیک

ولی دانش آموز امیر تاجیک - پایه هشتم

سرکارخانم نوابی

ولی دانش آموز

سرکارخانم غلامی

ولی دانش آموز

سرکارخانم مسیب مرادی

ولی دانش آموز آرمین رضوان - پایه نهم

سرکارخانم محمودی

ولی دانش آموز فراز محمدی فر - پایه نهم

تعامل و پیوند میان اولیا و مربیان

لازمه حفظ سلامت روح، روان و جسم دانش آموزان است