درباره ما

دبیرستان دوره اول پسرانه علامه امینی

تاسیس : ۱۳۹۷

ساعات آموزشی

850

ساعت

تعداد کلاس ها

4

کلاس

تعداد متقاضیان ثبت نام سال جاری

19

نفر

تعداد دانش آموزان

78

نفر