کادر اداری

مدیریت

غلامرضا تاجیک فرجی

مدیریت

سابقه ۱۲ سال مدیریت و ۱۰ سال معاونت در آموزش و پرورش

معاونت آموزشی

شاهد شریفیان ثانی

معاونت آموزشی

معاونت اجرایی / انضباطی

مهدی تاجیک فرجی

معاونت انضباطی – اجرایی – فناوری

معاونت پرورشی

علی مصیبی

معاونت پرورشی

سوابق : ۳ سال تدریس درس مطالعات اجتماعی و دینی / ۲ سال کار اجرایی

مشاور

ذبیح الله نویدی نسب

مشاور تحصیلی

خدمات

نیازعلی سرائی

خدمات

کادر آموزشی

ریاضیات

دبیر ریاضیات پایه هفتم : جناب آقای شاهد شریفیان ثانی

دبیر ریاضیات پایه هشتم : جناب آقای محمد احمدپور

دبیر ریاضیات پایه نهم : جناب آقای شاهد شریفیان ثانی

علوم تجربی

دبیر علوم تجربی هر سه پایه : جناب آقای محمدقاسم برقی

تربیت بدنی

دبیر تربیت بدنی هر سه پایه : جناب آقای محمدرضا اصغرزاده

ادبیات فارسی

دبیر املا و انشاء پایه هفتم : جناب آقای علی مصیبی

دبیر ادبیات فارسی پایه هفتم : جناب آقای سیدحسین جلال

دبیر املا و انشاء پایه هشتم : جناب آقای غلامرضا تاجیک فرجی

دبیر ادبیات فارسی پایه هشتم : جناب آقای سیدحسین جلال

دبیر املا و انشاء پایه نهم : جناب آقای علی مصیبی

دبیر ادبیات فارسی پایه نهم : جناب آقای سیدحسین جلال

مطالعات اجتماعی

دبیر مطالعات اجتماعی هر سه پایه : جناب آقای علی مصیبی

زبان انگلیسی

دبیر زبان انگلیسی هر سه پایه : جناب آقای مرتضی محمدبیگی

عربی

دبیر زبان عربی هر سه پایه : جناب آقای غلامرضا طریقت پسند

قرآن و معارف اسلامی

دبیر پیام های آسمان پایه هفتم : جناب آقای غلامرضا تاجیک فرجی

دبیر پیام های آسمان پایه هشتم : جناب آقای غلامرضا تاجیک فرجی

دبیر پیام های آسمان پایه نهم: حجت الاسلام رضا گنجی

فرهنگ و هنر

دبیر فرهنگ و هنر هر سه پایه : جناب آقای داود قاسمی بروجنی

تفکر و سبک زندگی / آمادگی دفاعی

دبیر تفکر و سبک زندگی پایه های هفتم و هشتم : جناب آقای محمد احمدپور

دبیر آمادگی دفاعی پایه نهم : جناب آقای غلامرضا تاجیک فرجی