باسمه تعالی
دبیرستان دوره اول پسرانه علامه امینی (ره)
از دانش آموزان مستعد و کوشا برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ثبت نام به عمل می آورد.
جهت انجام پیش ثبت نام ، فرم زیر را پر نمائید. (موارد * دار حتما باید پر شوند)